ONS WERK

 

 

 

 

 

 

 

De werkgroep bestaat uit 4 vrijwilligers (onbezoldigd) die vanaf 1994 Toon van Kessel ondersteunen vanuit Nederland bij zijn project in Zambia.
 

                     v.l.n.r. Maria van Schijndel, secretaris/penningmeester.

                                    Onderhoudt de contacten met haar broer Toon in Zambia

                                    Toon van Kessel

                                    Elly van Tilburg, voorzitter

                                    Ria Jacobs, administratie en verspreiden van de nieuwsbrieven.

                                    Dinie van der Lee, administratie en verspreiden van de nieuwsbrieven.

De werkgroep in Nederland heeft regelmatig contact met de coördinator van de werkgroep in Lundazi te Zambia,  Mary Banda.

Haar taak is om samen met de vrijwilligers van

de werkgroep (de Goede Samaritaan) het

gehele project te runnen.

Wat is het werk van deze werkgroep in samenwerking

met coördinator Mary Banda?
De weeskinderen die geregistreerd worden, gaan naar

de dichtstbijzijnde school. De leden van de werkgroep

de Goede Samaritaan gaan deze kinderen begeleiden

op school. Schoolrapporten nakijken,                                         Mary Banda en medewerker Michael

resultaten op school beoordelen enz.

Iemand die niet zijn best doet, of de school verlaat wordt aangespoord weer terug te gaan en als dat niet gevolgd wordt worden ze van onze lijst geschrapt. Zo weten we zeker dat het geld goed besteed wordt.

Bekijk hier de video!

 
 
 

© 2017 door Lundazi Adoptieplan